Sthlm New

Sthlm New består av ett 29 våningar högt kontorshus i modern design, ett nytt landmärke vid Skanstull i Stockholm. Därtill byggs ytterligare ett kontorshus samt en tunnelbaneuppgång för den kommande utbyggnaden av tunnelbanan. Vid senare etapper tillkommer ännu fler kontorsbyggnader Vilket kommer att resultera i ett nytt område för företag intill den nya stadsdelen Fredriksdal vid Hammarby sjöstad.

Som projektingenjör arbetar jag med planering och projektstruktur av markarbeten vid dessa byggnationer.

Läs vad Fastighetsvärlden skriver om Sthlm New.

TA-planerare Slussen

Efter 2,5 år som mätningstekniker på Slussenprojektet tar jag mig nu an nya uppgifter inom projektet. En av de stora utmaningarna för projektet är att trafiken under hela byggtiden måste gå mitt igenom bygget.

Som projektingenjör har jag hand om framtagning av TA-planer för projektet vilket innebär att leda trafiken – bil, kommunala transportmedel, cykel, gående – genom arbetsplatsen på ett säkert sätt och så smidigt som möjligt. Tillsammans med byggledning och konstruktörerna tar vi fram de övergripande lösningarna som gör det möjligt för oss att lägga trafiken samtidigt som byggprocessen kan bedrivas på ett effektivt sätt.

När det övergripande är klar ser jag till att verkställa planerna med hjälp av konsulter som ritar TA-planerna och efter det att vägarna byggs, barriärer ställs ut, linjer målas, skyltar och portaler sätts upp med mera.

Nya Slussen

Vid foten av Katarinahissen.

Slussen i Stockholm är Sveriges andra största trafikplats med 500.000 resenärer som passerar dagligen. Den gamla konstruktionen har gjort sitt och nu byggs Slussen om från grunden. Allt det gamla rivs, ny grundläggning och djupa schakt genomförs för att kunna lägga nya fundament som ska hålla i 100 år. Samtidigt är Slussen Sveriges största arkeologiska utgrävning genom tiderna med många arkeologiska fynd som skriver om Sveriges historia.

Jag är en av mätningsteknikerna som arbetar för Skanska på projektet. I mitt dagliga arbete ingår granskning av de digitala ritningarna, förbereda filer för utsättning, utsättning och inmätning, laserskanning, bearbeta data från inmätning och skanning, dokumentation för egenkontroll. Jag är med när vi spränger berg, spontar, pålar, schaktar, fyller, sätter fundament och temporära konstruktioner, lägger ledningar, trafikomläggningar, ny t-bana uppgång, inmätning/skanning av befintliga konstruktioner.

Som systemutvecklare har jag utvecklat en databas som vi använder för kontrollmätning. Utifrån nollvärden kan vi se de aktuella avvikelserna genom kontrollmätningarna som vi dagligen genomför. Jag har även utvecklat ett gps-system som ger oss möjlighet att med precision tippa fyllmassor i vatten där vi bygger upp en bank som reglerar vattenflödet för den nya Sluss-konstruktionen.

Mätningstekniker

Thomas mäter Citybanan
På Citybanans tak

2015 bytte jag yrkesbana, nu arbetar jag som mätningstekniker.

Första projektet är bygget av Citybanan, en järnvägstunnel under Stockholm, anslutning Stockholm Södra. Jag har  bland annat hand om förberedelse av data och kontroll av ritningar inför utsättning, utsättning, inmätning, avvägning, maskinkontroll, mängdräkning, formkontroll och armeringskontroll. Jag hade även hand om inmätning och utvärdering av slutdokumentationen (asbuilt).