Events, utställnigar

Thomas von Schreiner vid kyrkomusiksymposiet 2014
Kyrkomusiksymposiet Uppsala 2014

Som körspecialist för Edition Peters deltog jag vid ett antal internationella events. Vid dessa tillfällen presenterade jag de senaste körutgåvorna ur Edition Peters utgivning.

2013

2014

  • 12-15 mars: Musikmesse, Frankfurt/Tyskland
  • 28-31 maj: European Youth Choir Festival, Basel/Schweiz
  • 14-19 juli: 8th World Choir Games, Riga/Lettland
  • 5-7 september: Kyrkomusiksymposium, Uppsala
  • 19-21 september: Kyrkomusikfestival, Bonn/Tyskland

Musikmesse Frankfurt 2014

Thomas von Schreiner deltar vid musikmässan i Frankfurt 2014 för Edition Peters. Kollegorna i säljteamet är Marie Ecarnot, Caroline Schattke och Elvira Klemmer (vänster till höger).
Musikmässan i Frankfurt 2014 för Edition Peters. Kollegorna i säljteamet är Marie Ecarnot, Caroline Schatke och Elvira Klemmer (vänster till höger).

För tionde gången deltog jag vid Musikmesse Frankfurt som äger rum varje år på våren. I rollen som Edition Peters körspecialist mötte jag musikhandlare från hela världen och presenterade körutgåvor samt diskuterade villkor och handlarnas situation. Vid mottagningen på årets mässa presenterade Edition Peters samarbetet med Faber Music som innebär bland annat ett antal gemensamma not- och musikböcker.

Musikmesse Frankfurt 2012 och 2013

Thomas von Schreiner vid Musikmesse Frankfurt 2012-2013
Min design av den svenska montern vid Musikmesse Frankfurt 2012-2013

Under 2012 och 2013 var jag projektledare för den svenska montern vid Musikmesse Frankfurt. Detta årliga event samlar musikförlag från hela världen och är en mötesplats mellan förlag och handlare/kund. Paraplyorganisationen för de svenska musikförlagen, Musikförläggarna, stod bakom deltagandet. Jag producerade den blå-gula grafiska layouten av montern, organiserade notmaterialet samt transporten och byggandet av montern. När mässan väl var igång var jag representant i själva montern och hjälpte kunderna genom djungeln av svensk kammar- kör- orkester- och instrumentalmusik samt alla musikböcker.

Montern av de svenska musikförläggarna i Frankfurt
Svenska musikförläggarnas monter i Frankfurt