TA-planerare Slussen

Efter 2,5 år som mätningstekniker på Slussenprojektet tar jag mig nu an nya uppgifter inom projektet. En av de stora utmaningarna för projektet är att trafiken under hela byggtiden måste gå mitt igenom bygget.

Som projektingenjör har jag hand om framtagning av TA-planer för projektet vilket innebär att leda trafiken – bil, kommunala transportmedel, cykel, gående – genom arbetsplatsen på ett säkert sätt och så smidigt som möjligt. Tillsammans med byggledning och konstruktörerna tar vi fram de övergripande lösningarna som gör det möjligt för oss att lägga trafiken samtidigt som byggprocessen kan bedrivas på ett effektivt sätt.

När det övergripande är klar ser jag till att verkställa planerna med hjälp av konsulter som ritar TA-planerna och efter det att vägarna byggs, barriärer ställs ut, linjer målas, skyltar och portaler sätts upp med mera.