Nya Slussen

Vid foten av Katarinahissen.

Slussen i Stockholm är Sveriges andra största trafikplats med 500.000 resenärer som passerar dagligen. Den gamla konstruktionen har gjort sitt och nu byggs Slussen om från grunden. Allt det gamla rivs, ny grundläggning och djupa schakt genomförs för att kunna lägga nya fundament som ska hålla i 100 år. Samtidigt är Slussen Sveriges största arkeologiska utgrävning genom tiderna med många arkeologiska fynd som skriver om Sveriges historia.

Jag är en av mätningsteknikerna som arbetar för Skanska på projektet. I mitt dagliga arbete ingår granskning av de digitala ritningarna, förbereda filer för utsättning, utsättning och inmätning, laserskanning, bearbeta data från inmätning och skanning, dokumentation för egenkontroll. Jag är med när vi spränger berg, spontar, pålar, schaktar, fyller, sätter fundament och temporära konstruktioner, lägger ledningar, trafikomläggningar, ny t-bana uppgång, inmätning/skanning av befintliga konstruktioner.

Som systemutvecklare har jag utvecklat en databas som vi använder för kontrollmätning. Utifrån nollvärden kan vi se de aktuella avvikelserna genom kontrollmätningarna som vi dagligen genomför. Jag har även utvecklat ett gps-system som ger oss möjlighet att med precision tippa fyllmassor i vatten där vi bygger upp en bank som reglerar vattenflödet för den nya Sluss-konstruktionen.