Mätningstekniker

Thomas mäter Citybanan
På Citybanans tak

2015 bytte jag yrkesbana, nu arbetar jag som mätningstekniker.

Första projektet är bygget av Citybanan, en järnvägstunnel under Stockholm, anslutning Stockholm Södra. Jag har  bland annat hand om förberedelse av data och kontroll av ritningar inför utsättning, utsättning, inmätning, avvägning, maskinkontroll, mängdräkning, formkontroll och armeringskontroll. Jag hade även hand om inmätning och utvärdering av slutdokumentationen (asbuilt).