Events, utställnigar

Thomas von Schreiner vid kyrkomusiksymposiet 2014
Kyrkomusiksymposiet Uppsala 2014

Som körspecialist för Edition Peters deltog jag vid ett antal internationella events. Vid dessa tillfällen presenterade jag de senaste körutgåvorna ur Edition Peters utgivning.

2013

2014

  • 12-15 mars: Musikmesse, Frankfurt/Tyskland
  • 28-31 maj: European Youth Choir Festival, Basel/Schweiz
  • 14-19 juli: 8th World Choir Games, Riga/Lettland
  • 5-7 september: Kyrkomusiksymposium, Uppsala
  • 19-21 september: Kyrkomusikfestival, Bonn/Tyskland