Musikmesse Frankfurt 2012 och 2013

Thomas von Schreiner vid Musikmesse Frankfurt 2012-2013
Min design av den svenska montern vid Musikmesse Frankfurt 2012-2013

Under 2012 och 2013 var jag projektledare för den svenska montern vid Musikmesse Frankfurt. Detta årliga event samlar musikförlag från hela världen och är en mötesplats mellan förlag och handlare/kund. Paraplyorganisationen för de svenska musikförlagen, Musikförläggarna, stod bakom deltagandet. Jag producerade den blå-gula grafiska layouten av montern, organiserade notmaterialet samt transporten och byggandet av montern. När mässan väl var igång var jag representant i själva montern och hjälpte kunderna genom djungeln av svensk kammar- kör- orkester- och instrumentalmusik samt alla musikböcker.

Montern av de svenska musikförläggarna i Frankfurt
Svenska musikförläggarnas monter i Frankfurt